FABET ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce Tel. 41 344 14 94 fabet@fabet.com.pl

Belki typu FF

Ekrany akustyczne EA

Belki mostowe Kujan

Płyty stropowe typu TTF

Belki typu FL

Belki typu F