P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

BUDOWNICTWO KUBATUROWE

Belki typu FF

Płyty stropowe typu TTF

Belki typu F

BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE

Belki mostowe Kujan NG

Ekrany akustyczne EA

Belki mostowe Kujan