Z ogromną satysfakcją, a także z nadzieją na rozwój i zadowolenie naszych Klientów podchodzimy do naszej najnowszej inwestycji. Oficjalnie możemy poinformować, że firma Betard wykupiła 100% akcji Fabet Kielce.

Zapraszamy do współpracy!
Prefabrykaty nietypowe
Wiesława Haba
Budownictwo infrastrukturalne
Jacek Błaszkiewicz
Prefabrykaty sprawy techniczne
Grzegorz Marzec
Za 59 sekund zostaniesz przekierowany na stronę www.betard.pl

P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Zapytania

 
 

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE do pobrania :


Brak aktualnych zapytań
 
 
ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
2017-05-25 - Zapytanie ofertowe nr 1/SU/05/2017: dostawa i montaż oraz uruchomienie następujących urządzeń: Dwie sztuki suwnic pomostowych, natorowych, dwudźwigarowych o udźwigu 20 ton każda, przystosowanych do pracy na zewnątrz w "tandemie"
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy:  NORES Sp. z o.o.  z siedzibą Gorzów Śląski, ul. Karola Miarki 18
 
2017-06-20 - Zapytanie ofertowe nr 1/SFA/06/2017 - dostawa: System do formowania prefabrykowanych elementów płaskich 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ARS-3 Sp. z o.o. Sp. k. Kielce ul. Ściegiennego 201

 
2017.07.03 - Zapytanie ofertowe nr 2/SFA/6/2017 - dostawa: Trzysegmentowa forma bateryjna do prefabrykacji słupów żelbetowych
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Techniczne DROG-MET Szostak Ryszard, Kielce, ul. Mielczarskiego 123
 
2017-08-11 - Zapytanie ofertowe nr 1/FSH/07/2017 na dostawę FORMY DO PRODUKCJI PRZESTRZENNYCH ELEMENTÓW SCHODOWYCH WRAZ Z PODESTAMI. Ze względu na brak ofert spełniających kryteria określone w zapytaniu ofertowym, postępowanie przetargowe zostało nierozstrzygnięte, a więc nie dokonano wyboru żadnej oferty do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 
2017-08-24 - Zapytanie ofertowe nr 1/M/07/2017 - Wykonanie, dostawa i montaż: Mieszarka do wytwarzania mas betonowych samozagęszczalnych 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ARCEN-Polska Sp. z o.o. z siedzibą Żory, ul. Wygoda 9   
 
2017-08-30 - Zapytanie ofertowe nr 3/SFA/07/2017 - dostawa: Zestaw form do produkcji belek wraz z naciągarkami i popycharką do lin 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Techniczne DROG-MET Szostak Ryszard, Kielce, ul. Mielczarskiego 123
 
2017-08-31 - Zapytanie ofertowe nr 1/WL/08/2017 na dostawę wyposażenia laboratorium kontroli jakości.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i w oparciu o przedstawione w zapytaniu ofertowym kryteria - dokonano wyboru i skierowano do realizacji zamówień na poszczególne elementy wyposażenia następujące oferty, które zdobyły maksymalną ilość 100 punktów, tj:
1. Wstrząsarka (elektroniczny stół wstrząsarkowy) do beleczek cementowych 40x40x160 mm - szt.1  - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 
    Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
2. Wstrząsarka laboratoryjna Ø300mm wraz z wyposażeniem- szt. 1, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13;
    Punkty – 100 pkt.
3. Automatyczna mieszarka do zapraw cementowych- szt. 1, -ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty–100,00 pkt. 
4. Mieszarka laboratoryjna -  szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt.
5. Suszarka laboratoryjna wzmacniana - szt.1,  - IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom NIP: 796-010-13-18; Punkty - 100,00 pkt.
6. Młotek Schmidta - szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt. 
7. Detektor zbrojenia  - szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt.
8. Urządzenie Pull off -  szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt.
9. Zestaw Le Chateliera - szt. 1, - MERAZET S.A.  ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty –100,00 pkt.
10. Automatyczne urządzenie Vicata z wyposażeniem-szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty–100,00 pkt.
11. Stożek opadowy Abramsa - szt. 2, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
12. Menzurki szklane laboratoryjne walcowe, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
13. Cylindry– do pomiaru gęstości nasypowej i jamistości, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
14. Termometr 1-kanałowy na sondy typy K - szt. 1, - MERAZET S.A.  ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty –100,00 pkt.
15. Termometr bezdotykowy do pomiaru temp. betonu- szt.1, - MERAZET S.A. ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty-100,00 pkt.
16. Dalmierz - szt. 1, - MERAZET S.A.  ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty –100,00 pkt.
17. Foremka trójdzielna do beleczek cementowych 40x40x160 mm - szt. 1, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13;
     Punkty– 100 pkt.
18. Forma cylindryczna do próbek betonowych Ø150x300mm - szt. 3, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa; NIP: 524-000-46-26;
     Punkty– 100,00 pkt
19. Formy sześcienne do próbek betonowych 15x15x15cm, Korzystając z zapisu w pkt. 4.11 Zapytania Ofertowego Zamawiający unieważnił postępowania
      na ten element wyposażenia i nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym zakończył bieżące postępowanie bez dokonania wyboru
     dostawcy. Na dostawę tego wyposażenia Zamawiający rozpisze ponownie zapytanie ofertowe po doprecyzowaniu parametrów technicznych.
20. Wanna plastikowa do sezonowania próbek betonowych- szt. 3, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP:551-134-01-13; Punkty–
     100 pkt.
21. Stoły laboratoryjne. Korzystając z zapisu w pkt. 4.11 Zapytania Ofertowego Zamawiający unieważnił postępowania na ten element wyposażenia i nie
     dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty a tym samym zakończył bieżące postępowanie bez dokonania wyboru dostawcy. Na dostawę tego wyposażenia
     Zamawiający rozpisze ponownie zapytanie ofertowe po doprecyzowaniu parametrów technicznych. 
 
2017-09-21 - Zapytanie ofertowe nr 2/M/09/2017 - Zaprojektowanie i dostawa oprzyrządowania do dozowania i automatyki sterowania mieszanką mas betonowych wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi monitorującymi proces powstawania mieszanek jako integralna część składowa mieszarki.           
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ADCON Pracownia automatyki przemysłowej Paweł Szczuczko; 87-100 Toruń, ul. Kręta 74/17.  
 
2017-10-19 - Zapytanie ofertowe nr 4/SFST/10/2017 - dostawa: Stelaż uniwersalny o konstrukcji ramowej przeznaczony do produkcji prefabrykowanych belek panwiowych, stanowiący część systemu form.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: INMET Konstrukcje Sp. z o.o., ul. Lisowczyków 38a, 25-138 Kielce. 
 
2017-11-14 - Zapytanie ofertowe nr 02/SU/11/2017. Usługa polegająca na zamontowaniu na estakadach i uruchomieniu 2 sztuk nowo zakupionych suwnic pomostowych, dwudźwigarowych wraz z szynoprzewodem zasilającym, przeznaczonych do pracy na wolnym powietrzu i przystosowanych do pracy w "tandemie”.   
Ze względu na brak satysfakcjonujących ofert spełniających kryteria określone w zapytaniu ofertowym, postępowanie przetargowe zostało nierozstrzygnięte i nie dokonano wyboru żadnej oferty do realizacji przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostanie powtórzone w okresie panowania warunków atmosferycznych sprzyjających realizacji prac montażowych realizowanych na wysokości, na otwartej powierzchni magazynu zewnętrznego.
 
2017-11-21 - Zapytanie ofertowe nr 02/FSH/11/2017 - dostawa: Formy do produkcji przestrzennych elementów schodowych wraz z podestami - szt.1.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: HOWAL GmbH; Am Reutgraben 4; 76275 Ettlingen; Niemcy.
 
2017-12-01 - Zapytanie ofertowe nr 03/FSH/12/2017 – dostawa: forma do produkcji audytoryjnych elementów schodowych – szt. 1.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę otrzymaną z firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Techniczne DROG-MET Ryszard Szostak, ul. Mielczarskiego 123, 25-611 Kielce.   

 2018-01-18 - Zapytanie ofertowe nr 2/WL/01/2018 na dostawę wyposażenia laboratorium kontroli jakości.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i w oparciu o przedstawione w zapytaniu ofertowym kryteria - dokonano wyboru i skierowano do realizacji zamówień na poszczególne elementy wyposażenia następujące oferty, które zdobyły w postępowaniu maksymalną ilość 100 punktów, tj:
1.    Stoły laboratoryjne – sztuk 4. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
2.    Foremki do próbek betonowych 15x15x15 cm – 72 sztuki. Oferta z CONTROLS Polska Sp. z o.o. ul. Mińska 62 lok. 6, 03-828 Warszawa.
3.    Regał do przechowywania próbek betonowych. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
4.    Stolik mobilny do przewożenia próbek betonowych. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
5.    Stolik pod suszarkę laboratoryjną. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
6.    Dwie wagi laboratoryjne. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
7.     Komputer stacjonarny. Oferta z Complex Computers Sp. z o.o. Sp. k. ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
8.    Laptop. Oferta z Complex Computers Sp. z o.o. Sp. k. ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. 
 
2018-06-28 - Zapytanie ofertowe nr 03/SU/06/2018. Usługa polegająca na zamontowaniu na estakadach i uruchomieniu 2 sztuk nowo zakupionych suwnic pomostowych, dwudźwigarowych wraz z szynoprzewodem zasilającym, przeznaczonych do pracy na wolnym powietrzu i przystosowanych do pracy w "tandemie” (II). 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGNICOWEJ inż. Włodzimierz Drożdżowski, ul. Kasztanowa 2, 25-026 Morawica. 
 
2018-08-27 - Zapytanie ofertowe nr 01/SIL/08/2018. Dostawa kompletu urządzeń dwóch Silosów do podawania i dozowania mączki mineralnej stanowiącej jeden z dodatkowych składników betonowych mieszanek samozagęszczalnych.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: „SORT-BET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-036), al. Stanów Zjednoczonych 32/U15.
 
 2018-09-27 - Zapytanie ofertowe nr 01/STRB/09/2018. Dostawa kompletu urządzeń stanowiących wewnątrzzakładowy system do transportu samozagęszczalnych mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania prefabrykowanych elementów żelbetowych w jakości betonu architektonicznego.  
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę otrzymaną z firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Techniczne DROG-MET Ryszard Szostak, ul. Mielczarskiego 123, 25-611 Kielce.