P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Zapytania

 
 

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE do pobrania :


Brak aktualnych zapytań
 
 
ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
2017-05-25 - Zapytanie ofertowe nr 1/SU/05/2017: dostawa i montaż oraz uruchomienie następujących urządzeń: Dwie sztuki suwnic pomostowych, natorowych, dwudźwigarowych o udźwigu 20 ton każda, przystosowanych do pracy na zewnątrz w "tandemie"
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy:  NORES Sp. z o.o.  z siedzibą Gorzów Śląski, ul. Karola Miarki 18
 
2017-06-20 - Zapytanie ofertowe nr 1/SFA/06/2017 - dostawa: System do formowania prefabrykowanych elementów płaskich 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ARS-3 Sp. z o.o. Sp. k. Kielce ul. Ściegiennego 201

 
2017.07.03 - Zapytanie ofertowe nr 2/SFA/6/2017 - dostawa: Trzysegmentowa forma bateryjna do prefabrykacji słupów żelbetowych
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Techniczne DROG-MET Szostak Ryszard, Kielce, ul. Mielczarskiego 123
 
2017-08-11 - Zapytanie ofertowe nr 1/FSH/07/2017 na dostawę FORMY DO PRODUKCJI PRZESTRZENNYCH ELEMENTÓW SCHODOWYCH WRAZ Z PODESTAMI. Ze względu na brak ofert spełniających kryteria określone w zapytaniu ofertowym, postępowanie przetargowe zostało nierozstrzygnięte, a więc nie dokonano wyboru żadnej oferty do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 
2017-08-24 - Zapytanie ofertowe nr 1/M/07/2017 - Wykonanie, dostawa i montaż: Mieszarka do wytwarzania mas betonowych samozagęszczalnych 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ARCEN-Polska Sp. z o.o. z siedzibą Żory, ul. Wygoda 9   
 
2017-08-30 - Zapytanie ofertowe nr 3/SFA/07/2017 - dostawa: Zestaw form do produkcji belek wraz z naciągarkami i popycharką do lin 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Techniczne DROG-MET Szostak Ryszard, Kielce, ul. Mielczarskiego 123
 
2017-08-31 - Zapytanie ofertowe nr 1/WL/08/2017 na dostawę wyposażenia laboratorium kontroli jakości.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i w oparciu o przedstawione w zapytaniu ofertowym kryteria - dokonano wyboru i skierowano do realizacji zamówień na poszczególne elementy wyposażenia następujące oferty, które zdobyły maksymalną ilość 100 punktów, tj:
1. Wstrząsarka (elektroniczny stół wstrząsarkowy) do beleczek cementowych 40x40x160 mm - szt.1  - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 
    Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
2. Wstrząsarka laboratoryjna Ø300mm wraz z wyposażeniem- szt. 1, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13;
    Punkty – 100 pkt.
3. Automatyczna mieszarka do zapraw cementowych- szt. 1, -ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty–100,00 pkt. 
4. Mieszarka laboratoryjna -  szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt.
5. Suszarka laboratoryjna wzmacniana - szt.1,  - IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom NIP: 796-010-13-18; Punkty - 100,00 pkt.
6. Młotek Schmidta - szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt. 
7. Detektor zbrojenia  - szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt.
8. Urządzenie Pull off -  szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty –100,00 pkt.
9. Zestaw Le Chateliera - szt. 1, - MERAZET S.A.  ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty –100,00 pkt.
10. Automatyczne urządzenie Vicata z wyposażeniem-szt. 1, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 W-wa; NIP: 524-000-46-26; Punkty–100,00 pkt.
11. Stożek opadowy Abramsa - szt. 2, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
12. Menzurki szklane laboratoryjne walcowe, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
13. Cylindry– do pomiaru gęstości nasypowej i jamistości, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13; Punkty – 100 pkt.
14. Termometr 1-kanałowy na sondy typy K - szt. 1, - MERAZET S.A.  ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty –100,00 pkt.
15. Termometr bezdotykowy do pomiaru temp. betonu- szt.1, - MERAZET S.A. ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty-100,00 pkt.
16. Dalmierz - szt. 1, - MERAZET S.A.  ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  NIP: 777-000-13-87; Punkty –100,00 pkt.
17. Foremka trójdzielna do beleczek cementowych 40x40x160 mm - szt. 1, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP: 551-134-01-13;
     Punkty– 100 pkt.
18. Forma cylindryczna do próbek betonowych Ø150x300mm - szt. 3, - ToRoPoL Sp. z o.o. al. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa; NIP: 524-000-46-26;
     Punkty– 100,00 pkt
19. Formy sześcienne do próbek betonowych 15x15x15cm, Korzystając z zapisu w pkt. 4.11 Zapytania Ofertowego Zamawiający unieważnił postępowania
      na ten element wyposażenia i nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym zakończył bieżące postępowanie bez dokonania wyboru
     dostawcy. Na dostawę tego wyposażenia Zamawiający rozpisze ponownie zapytanie ofertowe po doprecyzowaniu parametrów technicznych.
20. Wanna plastikowa do sezonowania próbek betonowych- szt. 3, - Firma Miltiserw Morek; Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica; NIP:551-134-01-13; Punkty–
     100 pkt.
21. Stoły laboratoryjne. Korzystając z zapisu w pkt. 4.11 Zapytania Ofertowego Zamawiający unieważnił postępowania na ten element wyposażenia i nie
     dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty a tym samym zakończył bieżące postępowanie bez dokonania wyboru dostawcy. Na dostawę tego wyposażenia
     Zamawiający rozpisze ponownie zapytanie ofertowe po doprecyzowaniu parametrów technicznych. 
 
2017-09-21 - Zapytanie ofertowe nr 2/M/09/2017 - Zaprojektowanie i dostawa oprzyrządowania do dozowania i automatyki sterowania mieszanką mas betonowych wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi monitorującymi proces powstawania mieszanek jako integralna część składowa mieszarki.           
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ADCON Pracownia automatyki przemysłowej Paweł Szczuczko; 87-100 Toruń, ul. Kręta 74/17.  
 
2017-10-19 - Zapytanie ofertowe nr 4/SFST/10/2017 - dostawa: Stelaż uniwersalny o konstrukcji ramowej przeznaczony do produkcji prefabrykowanych belek panwiowych, stanowiący część systemu form.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: INMET Konstrukcje Sp. z o.o., ul. Lisowczyków 38a, 25-138 Kielce. 
 
2017-11-14 - Zapytanie ofertowe nr 02/SU/11/2017. Usługa polegająca na zamontowaniu na estakadach i uruchomieniu 2 sztuk nowo zakupionych suwnic pomostowych, dwudźwigarowych wraz z szynoprzewodem zasilającym, przeznaczonych do pracy na wolnym powietrzu i przystosowanych do pracy w "tandemie”.   
Ze względu na brak satysfakcjonujących ofert spełniających kryteria określone w zapytaniu ofertowym, postępowanie przetargowe zostało nierozstrzygnięte i nie dokonano wyboru żadnej oferty do realizacji przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostanie powtórzone w okresie panowania warunków atmosferycznych sprzyjających realizacji prac montażowych realizowanych na wysokości, na otwartej powierzchni magazynu zewnętrznego.
 
2017-11-21 - Zapytanie ofertowe nr 02/FSH/11/2017 - dostawa: Formy do produkcji przestrzennych elementów schodowych wraz z podestami - szt.1.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: HOWAL GmbH; Am Reutgraben 4; 76275 Ettlingen; Niemcy.
 
2017-12-01 - Zapytanie ofertowe nr 03/FSH/12/2017 – dostawa: forma do produkcji audytoryjnych elementów schodowych – szt. 1.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę otrzymaną z firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Techniczne DROG-MET Ryszard Szostak, ul. Mielczarskiego 123, 25-611 Kielce.   

 2018-01-18 - Zapytanie ofertowe nr 2/WL/01/2018 na dostawę wyposażenia laboratorium kontroli jakości.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i w oparciu o przedstawione w zapytaniu ofertowym kryteria - dokonano wyboru i skierowano do realizacji zamówień na poszczególne elementy wyposażenia następujące oferty, które zdobyły w postępowaniu maksymalną ilość 100 punktów, tj:
1.    Stoły laboratoryjne – sztuk 4. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
2.    Foremki do próbek betonowych 15x15x15 cm – 72 sztuki. Oferta z CONTROLS Polska Sp. z o.o. ul. Mińska 62 lok. 6, 03-828 Warszawa.
3.    Regał do przechowywania próbek betonowych. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
4.    Stolik mobilny do przewożenia próbek betonowych. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
5.    Stolik pod suszarkę laboratoryjną. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
6.    Dwie wagi laboratoryjne. Oferta z DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny; ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.
7.     Komputer stacjonarny. Oferta z Complex Computers Sp. z o.o. Sp. k. ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
8.    Laptop. Oferta z Complex Computers Sp. z o.o. Sp. k. ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. 
 
2018-06-28 - Zapytanie ofertowe nr 03/SU/06/2018. Usługa polegająca na zamontowaniu na estakadach i uruchomieniu 2 sztuk nowo zakupionych suwnic pomostowych, dwudźwigarowych wraz z szynoprzewodem zasilającym, przeznaczonych do pracy na wolnym powietrzu i przystosowanych do pracy w "tandemie” (II). 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGNICOWEJ inż. Włodzimierz Drożdżowski, ul. Kasztanowa 2, 25-026 Morawica. 
 
2018-08-27 - Zapytanie ofertowe nr 01/SIL/08/2018. Dostawa kompletu urządzeń dwóch Silosów do podawania i dozowania mączki mineralnej stanowiącej jeden z dodatkowych składników betonowych mieszanek samozagęszczalnych.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę firmy: „SORT-BET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-036), al. Stanów Zjednoczonych 32/U15.
 
 2018-09-27 - Zapytanie ofertowe nr 01/STRB/09/2018. Dostawa kompletu urządzeń stanowiących wewnątrzzakładowy system do transportu samozagęszczalnych mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania prefabrykowanych elementów żelbetowych w jakości betonu architektonicznego.  
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji ofertę otrzymaną z firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Techniczne DROG-MET Ryszard Szostak, ul. Mielczarskiego 123, 25-611 Kielce.