P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Belki mostowe Kujan

Belki mostowe Kujan NG

Belki mostowe T

Belki typu F i FF

Belki typu FL i FT

Belki typu I

Belki typu IVF i IV

Belki zębate

Biegi schodowe

Ekrany akustyczne EA

Kielichy prefabrykowane KP

Koryta krakowskie VK

Mostowe płyty szalunkowe

Prefabrykowane elementy naprowadzające płazy

Przepusty drogowe

Płyty audytoryjne (Trybuny)

Płyty stropowe typu TTF

Płyty zespolone typu FABET (filigran)

Ściany oporowe L

Ściany oporowe sprężane TS

Ściany prefabrykowane

Stopy kielichowe SK

Słupy

Słupy żelbetowe do mocowania paneli ekranów