P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Belki mostowe Kujan

Belki mostowe Kujan NG

Belki mostowe T

Belki typu F

Belki typu FF

Belki typu FL

Belki typu FT

Belki typu I

Biegi schodowe

Ekrany akustyczne EA

Kielichy prefabrykowane KP

Koryta krakowskie VK

Mostowe płyty szalunkowe

Prefabrykowane elementy naprowadzające płazy

Przepusty drogowe

Przepusty kolejowe ramowe

Płyty stropowe typu TTF

Płyty zespolone typu FABET (filigran)

Ściany oporowe L

Ściany oporowe sprężane TS

Ściany prefabrykowane

Stopy kielichowe SK

Słupy

Słupy S

Słupy żelbetowe do mocowania paneli ekranów