Z ogromną satysfakcją, a także z nadzieją na rozwój i zadowolenie naszych Klientów podchodzimy do naszej najnowszej inwestycji. Oficjalnie możemy poinformować, że firma Betard wykupiła 100% akcji Fabet Kielce.

Zapraszamy do współpracy!
Prefabrykaty nietypowe
Wiesława Haba
Budownictwo infrastrukturalne
Jacek Błaszkiewicz
Prefabrykaty sprawy techniczne
Grzegorz Marzec
Za 59 sekund zostaniesz przekierowany na stronę www.betard.pl

P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Projekt

 
 
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-02020
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1:
Wdrażanie innowacji przez MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych architektonicznych mieszanek samozagęszczalnych.
 
Krótki opis projektu
 
Realizując Projekt  Spółka FABET S.A. wdrożyła wyniki własnych prac badawczo rozwojowych w zakresie produkcji innowacyjnych mieszanek samozagęszczalnych, co w praktyce umożliwia produkcję wielogabarytowych elementów prefabrykowanych w standardzie betonu architektonicznego.  
 
Cel projektu
 
Podstawowym celem realizacji projektu było wdrożenie wyników własnych prac badawczych dotyczących opracowania innowacyjnych mieszanek samozageszczalnych i ich praktyczne zastosowanie.  W ramach wdrożenia wyników prac badawczych została uruchomiona produkcja wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych w standardzie betonów architektonicznych. Efektem prac było:
 • wdrożenie innowacji produktowej,
 • wdrożenie innowacji procesowej,
 • wdrożenie innowacji zarządczej,
 • uruchomienie produkcji nowych wyrobów,
 • wzrost przychodów i dochodów,
 • wzrost zatrudnienia,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • podniesienie konkurencyjności Spółki.
 
Rezultat zrealizowanego Projektu:
 • możliwość produkcji wyrobów żelbetowych z mieszanek samozagęszczalnych w standardzie betonu architektonicznego, a w tym np. ograniczenie porów i raków na gotowej powierzchni prefabrykatów, ujednolicenie kolorystyki, itp.
 • obniżenie zużycia surowców ( głównie cementu) i energii poprzez skrócenie czasu mieszania zarobów mieszanek betonowych oraz ograniczenie lub eliminację wibracji w procesie produkcji prefabrykatów ciężkich,
 • obniżenie globalnych kosztów produkcji, a przez to podniesienie konkurencyjności Spółki i wzrost generowanych dochodów.
 
Wartość Projektu – 4.354.200,00 zł
Wkład EFRR – 1.440.000,00 zł
 

Zapytania ofertowe dotyczące Projektu - więcej

 

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 

Brak aktualnych zapytań ofertowych.