P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Projekt

 
 
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
 
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1:
Wdrażanie innowacji przez MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych architektonicznych mieszanek samozagęszczalnych.
 
Krótki opis projektu
 
Spółka FABET S.A. planuje wdrożenie wyników własnych prac badawczo rozwojowych w zakresie produkcji innowacyjnych architektonicznych mieszanek samozagęszczalnych, które pozwolą na produkcje wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych w standardzie betonu architektonicznego.
 
Cel projektu
 
Podstawowym celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników własnych prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych architektonicznych mieszanek samozageszczalnych. W ramach wdrożenia wyników prac zostanie uruchomiona produkcja prefabrykatów ciężkich w technologii betonów architektonicznych. W efekcie tego rezultatem projektu będzie:
 • wdrożenie innowacji produktowej,
 • wdrożenie innowacji procesowej,
 • wdrożenie innowacji zarządczej,
 • uruchomienie produkcji nowych wyrobów (prefabrykaty betonowe ciężkie w technologii architektonicznych mieszanek samozagęszczalnych),
 • wzrost przychodów i dochodów,- wzrost zatrudnienia,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • podniesienie konkurencyjności Spółki.
 
Planowane efekty
 • produkcja betonów architektonicznych w standardzie betonu samozagęszczalnego,
 • ograniczenie porów do zaledwie 1% powierzchni prefabrykatów,
 • obniżenie zużycia cementu,
 • skrócenie czasu mieszania zarobu,
 • wyeliminowanie procesu wibracji w produkcji prefabrykatów ciężkich.
 
Wskazane aspekty pozwolą w efekcie na obniżenie kosztów produkcji oraz zaproponowanie na rynku nowego produktu, który w takiej jakości nie jest dostępny na rynku Polskim. 
 
Wartość Projektu – 4.354.200,00 zł
Wkład EFRR – 1.440.000,00 zł
 

Zapytania ofertowe dotyczące Projektu - więcej