Z ogromną satysfakcją, a także z nadzieją na rozwój i zadowolenie naszych Klientów podchodzimy do naszej najnowszej inwestycji. Oficjalnie możemy poinformować, że firma Betard wykupiła 100% akcji Fabet Kielce.

Zapraszamy do współpracy!
Prefabrykaty nietypowe
Wiesława Haba
Budownictwo infrastrukturalne
Jacek Błaszkiewicz
Prefabrykaty sprawy techniczne
Grzegorz Marzec
Za 59 sekund zostaniesz przekierowany na stronę www.betard.pl

P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

AktualnościKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na niżej wymienionych zasadach:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062461; tel. +48 41 3489300. adres e-mail: fabet@fabet.com.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową /zamiarem zawarcia umowy/współpracy, tj. na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy i późniejszej realizacji celów zawartej umowy.
3. Przysługuje Państwu/Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wcześniejszego udzielenia) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z Rozporządzeniem zacytowanym na wstępie niniejszego pisma.
4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotowi świadczącemu Administratorowi usługi informatyczne, prawne lub księgowe i innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń mogących wynikać z zawartych umów, zgodnie z przepisami prawa.

Powrót