P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Realizacje

Pawilon Handlowo-Usługowy w Siedlcach

W czerwcu byliśmy wykonawcą konstrukcji prefabrykowanej budynku handlowo-usługowego w Siedlcach. Produkowaliśmy a następnie montowaliśmy słupy, dźwigary sprężone, belki obwodowe. 


Powrót