P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

HomeUprzejmie informujemy że FABET S.A. w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej realizowała w latach 2017-2018 Projekt polegający na wdrożeniu wyników własnych prac badawczo rozwojowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych mieszanek samozagęszczalnych przeznaczonych do produkcji żelbetowych elementów prefabrykowanych w standardzie betonu architektonicznego. Program był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP

Więcej informacji na stronie projektu.
Zapytania ofertowe dotyczące projektu - więcej.


Uprzejmie informujemy, że P.E.B. FABET S.A. będąc liderem konsorcjum zrealizował w 2015 roku wraz z Politechniką Wrocławską oraz spółą Jordahl & Pfeifer Sp. z o.o. Projekt pt. "System modyfikowalnych prefabrykowanych obiektów parkingów wielopoziomowych – UniParking w technologii bi-Concrete®" wykonywany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +" zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w zakładce pn. „AKUALNOŚCI”. Zachęcamy uprzejmie do zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi zrealizowanego przez nas Projektu.

Nasi partnerzy