Z ogromną satysfakcją, a także z nadzieją na rozwój i zadowolenie naszych Klientów podchodzimy do naszej najnowszej inwestycji. Oficjalnie możemy poinformować, że firma Betard wykupiła 100% akcji Fabet Kielce.

Zapraszamy do współpracy!
Prefabrykaty nietypowe
Wiesława Haba
Budownictwo infrastrukturalne
Jacek Błaszkiewicz
Prefabrykaty sprawy techniczne
Grzegorz Marzec
Za 59 sekund zostaniesz przekierowany na stronę www.betard.pl

P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

O Firmie

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. Kielce jest jedną z największych firm produkujących elementy prefabrykowane w Polsce, działającą na rynku budowlanym od 1975 roku.
 
Przez pierwsze lata swej działalności firma specjalizowała się wyłącznie w produkcji prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego. Od początku lat 90 rozszerzono zakres produkcji o elementy dla budownictwa przemysłowego, przeznaczone do wznoszenia: hal przemysłowych, centrów handlowych, parkingów wielopoziomowych, nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, hoteli, szpitali, oczyszczalni ścieków, zbiorników wody. W 2004 r. rozpoczęto prace związane z uruchomieniem produkcji elementów sprężonych. Z początkiem 2005 r. uruchomiono produkcję strunobetonowych belek mostowych typu KUJAN, a w następnej kolejności belek strunobetonowych nowej generacji KUJAN NG oraz belek typu T. Produkcja sprężonych belek mostowych nadzorowana jest przez IBDiM Warszawa. W 2005 roku rozpoczęto także wytwarzanie elementów ekranów akustycznych: belek podwalinowych i płyt prefabrykowanych zespolonych z warstwą dźwiękochłonną.  
 
                                         
 

Na terenie zakładu znajduje się hala produkcyjna o powierzchni 12 tyś. m2  z 7 nawami produkcyjnymi wyposażonymi w suwnice o udźwigu 5-30 ton. Posiadamy techniczne możliwości do wykonywania elementów o dużych gabarytach i ciężarze do 60 ton. Firma posiada zautomatyzowany węzeł betoniarski, a produkcja odbywa się w halach zamkniętych, niezależnie od temperatury i warunków pogodowych. 
 
Zatrudniamy wysoko-wykwalifikowaną załogę potrafiąca wykonać każde skomplikowane i nietypowe zlecenie. 
 
FABET S.A. Kielce należy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

ORGANIZACJA

RADA NADZORCZA
Przewodniczący RN - Janusz Baryła
Wice Przewodniczący RN - Władysław Śliwiński
Sekretarz RN - Sławomir Głasek
ZARZĄD

 
Prezes Zarządu - Ireneusz Janik
 
Wiceprezes Zarządu - Artur Janik

 
PROKURENCI

Prokurent, Dyrektor Zakładu - Stanisław Kula
Prokurent, Dyrektor ds. technicznych - Ireneusz Kowalik