P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Realizacje

Szpital MSWiA w Kielcach

Obecnie w Konsorcjum z Fabet Konstrukcje i UniParkiem jesteśmy wykonawcą stanu surowego zamkniętego Szpitala MSWiA w Kielcach. Występują prefabrykowane słupy, stropy TT, stropy filigran, belki krawędziowe oraz ściany i biegi schodowe.Powrót