P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Realizacje

Ekrany akustyczne - droga ekspresowa S-7 Węzeł Kielce - Północ

Elementy zrębkobetonowe ekranów akustycznych dla tej inwestycji zostały wykonane w Fabecie.   W tym przypadku płyty dolne ekranu zostały wykonane jako połączenie podwaliny z warstwą dźwiękochłonną, a  płyty górne jako belka wsporcza pod konstrukcję ekranów przeziernych.
Węzeł Kielce Północ to inwestycja u zbiegu drogi ekspresowej nr 7 Warszawa - Kraków z drogą krajową nr 73 Wiśniówka - Kielce - Tarnów . Została zrealizowana przez okres od połowy 2007 roku do połowy września 2009 r.


Powrót