P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Realizacje

Dębska Wola-Termetal

Drugą realizacją w Dębskiej Woli jest cynkownia Termetal. Dostarczamy i montujemy słupy, belki podsuwnicowe, belki dachowe oraz dźwigary I o równoległych bokach.Powrót