P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Belki mostowe Kujan

Belki mostowe Kujan NG

Belki mostowe T

Ekrany akustyczne EA

Koryta krakowskie VK

Mostowe płyty szalunkowe

Prefabrykowane elementy naprowadzające płazy

Przepusty drogowe

Ściany oporowe L

Ściany oporowe sprężane TS

Słupy żelbetowe do mocowania paneli ekranów