P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Belki typu F i FF

Belki typu FL i FT

Belki typu I

Belki typu IVF i IV

Belki zębate

Biegi schodowe

Kielichy prefabrykowane KP

Płyty audytoryjne (Trybuny)

Płyty stropowe typu TTF

Płyty zespolone typu FABET (filigran)

Ściany prefabrykowane

Stopy kielichowe SK

Słupy