P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Mostowe płyty szalunkowe

Płyty mostowe tworzą szalunek tracony przy konstruowaniu płyty jezdni mostu wykonywanej na budowie. Stosuje się je w celu uniknięcia deskowań oraz przyśpieszenia czasu realizacji inwestycji.
Płyty mostowe wykonywane są wg według indywidualnego dla każdego obiektu projektu, gdzie obciążenie ponad ciężar własny, grubość i charakter pracy ustalone są obliczeniowo przez konstruktora.
Płyty te wyposażone są w zbrojenie na zespolenie, na którego górnej powierzchni możemy układać zbrojenie górne, tworzące dla układu prostopadłego do belek mostowych ciągły układ wieloprzęsłowy.
Uzupełnianie nadbetonem w II fazie powoduje całkowite zespolenie prefabrykatu tworząc jednolitą płytę mostową.
 
Zastosowania:
 • W drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenie ruchem klasy A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150
 • Płyty stanową szalunek tracony dla płyty mostowej
 • Mosty, wiadukty i estakady
 • Płyty współpracują z belkami mostowymi, na krawędziach których są oparte
 
Charakterystyka:
 • Elementy wykonywane jako zbrojone
 • Grubość płyt prefabrykowanych od 4 do 7 cm
 • Dowolny kształt płyty w rzucie
 • Górna powierzchnia prefabrykatu szorstka, z wypuszczonym zbrojeniem II fazy, przygotowana do zespolenia
 • Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty
 • Stal BSt 500S (B) lub równoważna
 • Klasa betonu min. C35/45 (B45)
Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Mostowe płyty szalunkowe
CAPTCHA Image

Powrót