Z ogromną satysfakcją, a także z nadzieją na rozwój i zadowolenie naszych Klientów podchodzimy do naszej najnowszej inwestycji. Oficjalnie możemy poinformować, że firma Betard wykupiła 100% akcji Fabet Kielce.

Zapraszamy do współpracy!
Prefabrykaty nietypowe
Wiesława Haba
Budownictwo infrastrukturalne
Jacek Błaszkiewicz
Prefabrykaty sprawy techniczne
Grzegorz Marzec
Za 59 sekund zostaniesz przekierowany na stronę www.betard.pl

P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Mostowe płyty szalunkowe

Płyty mostowe tworzą szalunek tracony przy konstruowaniu płyty jezdni mostu wykonywanej na budowie. Stosuje się je w celu uniknięcia deskowań oraz przyśpieszenia czasu realizacji inwestycji.
Płyty mostowe wykonywane są wg według indywidualnego dla każdego obiektu projektu, gdzie obciążenie ponad ciężar własny, grubość i charakter pracy ustalone są obliczeniowo przez konstruktora.
Płyty te wyposażone są w zbrojenie na zespolenie, na którego górnej powierzchni możemy układać zbrojenie górne, tworzące dla układu prostopadłego do belek mostowych ciągły układ wieloprzęsłowy.
Uzupełnianie nadbetonem w II fazie powoduje całkowite zespolenie prefabrykatu tworząc jednolitą płytę mostową.
 
Zastosowania:
 • W drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenie ruchem klasy A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150
 • Płyty stanową szalunek tracony dla płyty mostowej
 • Mosty, wiadukty i estakady
 • Płyty współpracują z belkami mostowymi, na krawędziach których są oparte
 
Charakterystyka:
 • Elementy wykonywane jako zbrojone
 • Grubość płyt prefabrykowanych od 4 do 7 cm
 • Dowolny kształt płyty w rzucie
 • Górna powierzchnia prefabrykatu szorstka, z wypuszczonym zbrojeniem II fazy, przygotowana do zespolenia
 • Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty
 • Stal BSt 500S (B) lub równoważna
 • Klasa betonu min. C35/45 (B45)
Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Mostowe płyty szalunkowe
CAPTCHA Image

Powrót