P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Ściany prefabrykowane

Geometria ściany ustalana jest w oparciu o wytyczne architektoniczne, tak aby jej kształt uwzględniał potrzeby i funkcje użytkowe obiektu. W ścianach mogą zostać wykonane otwory okienne lub drzwiowe. Dodatkowo ściany mogą zostać wyposażone w elementy instalacji elektrycznych (peszle, puszki, gniazda) lub teletechnicznych.

Ściany prefabrykowane są produkowane jako:
 • Ściany podwalinowe warstwowe z przekładką termoizolacyjną
 • Ściany podwalinowe pełne
 • Ściany elewacyjne z możliwością wykonania powierzchni zewnętrznej na matrycy oddającej zadaną przez architekta fakturę lub obraz
 • Ściany nośne pełne lub warstwowe, uzupełniane w drugiej fazie betonem.
 
Montaż ścian za pomocą marek stalowych lub pętli, w systemie typu VS. Rozwiązanie systemowe zapewnia całkowite ukrycie połączenia w szerokości prefabrykatu oraz przeniesienie obciążeń we wszystkich trzech kierunkach. Ściany mogą być produkowane na bazie białego cementu, z dodatkiem barwnika do betonu lub zatarte i przygotowane do impregnacji.
 
Zastosowania:
 • Budownictwo kubaturowe w osiedlach mieszkalnych
 • Budownictwo przemysłowe, obiekty biurowe
 • Budownictwo w indywidualnych projektach specjalistycznych
 • Ściany osłonowe
 • Prefabrykowane ściany podwalinowe jako fundamenty obiektów
 
Charakterystyka:
 • Elementy wykonywane jako prefabrykowane
 • Możliwość wykorzystania jako ściany konstrukcyjne nośne, elewacyjne, osłonowe, podwalinowe
 • Prefabrykowane ściany żelbetowe pełnią także funkcję usztywniającą budynek
 • Możliwość wykonania wierzchniej warstwy z fakturą betonu architektonicznego
 • Szeroka gama kolorystyki i kształtu ścian
 • Ściany wykonywane jako warstwowe z izolacją termiczną bądź lite
 • Grubość warstwy ocieplającej wg wymogów Zamawiającego
 • Na etapie prefabrykacji istnieje możliwość umieszczenia akcesoriów w postaci marek stalowych, przepustów kablowych, puszek instalacyjnych, otworów wentylacyjnych, okiennych i drzwiowych
 • Stal zbrojeniowa BSt500 S(B) lub równoważna
 • Klasa betonu min. C30/37 (B37)

Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Ściany prefabrykowane
CAPTCHA Image

Powrót