P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Płyty zespolone typu FABET (filigran)

Płyta zespolona typu FABET według indywidualnego dla każdego obiektu projektu gdzie obciążenie ponad ciężar własny, grubość i charakter pracy ustalone są obliczeniowo przez konstruktora.
Produkujemy płyty stropowe o długości do 9 m. We wszystkich przypadkach na konstrukcję stropu składają się: płyta żelbetowa gr min. 5cm z zatopionym pełnym zbrojeniem przęsłowym w jednym kierunku wraz z kratownicami i zbrojeniem rozdzielczym konstrukcyjnym. W stropach pracujących dwukierunkowo zbrojenie w drugim kierunku układane jest na prefabrykatach na budowie (nie jest wówczas wymagane stosowanie siatek na złączach płyt). Zbrojenie podporowe w postaci siatek układane jest na prefabrykatach na budowie, a jego ilość w przypadku płyt zespolonych typu „FABET”
ustalana jest indywidualnie przez konstruktora.

Stosowanie wkładek styropianowych powoduje jednokierunkową pracę stropu, obniżenie jego ciężaru i zmniejszenie zużycia betonu wylewanego na budowie o ok. 40% oraz poprawę izolacyjnych właściwości stropu.
 
Zastosowania:
 • Płyty stropowe kondygnacyjne
 • Stropodachy
 • Stropy kombinowane (np. płyty podjazdów)
 
Charakterystyka:
 • Elementy wykonywane jako prefabrykowane
 • Płyta może zawierać całkowite zbrojenie dolne potrzebne w fazie eksploatacji
 • Możliwość wykonania stropów jako 2-3 przęsłowych ze specjalnym typem kratownicy przejmującej siły ścinające
 • Spodnia powierzchnia elementu gładka, nie wymagająca tynkowania
 • Górna powierzchnia prefabrykatu szorstka, przygotowana do zespolenia
 • Odporność ogniowa EI 140
 • Stal BSt 500S (B) lub równoważna
 • Klasa betonu min. C25/30 (B30)

Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Płyty zespolone typu FABET (filigran)
CAPTCHA Image

Powrót