P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Belki typu F i FF

Belki typu F mają przekrój prostokątny i stałą wysokość przekroju na całej swojej długości. W budynkach stosowane są jako belki nośne na dachy o średniej rozpiętości, płatwie, podciągi, wymiany w stropach międzykondygnacyjnych lub nadproża o dużej wytrzymałości.
Wykonanie wspornika na końcach belki pozwala na obniżenie kondygnacji o wysokość podcięcia.
 
Belki typu FF mają przekrój prostokątny oraz zbrojenie wyprowadzone do wykonania zespolenia z II fazą elementu na budowie. Belki FF przeznaczone są do opierania płyt stropowych. Wysokość II fazy zależna jest od rodzaju i wysokości wbudowywanego stropu.
Wykonanie wspornika na końcach belki pozwala na obniżenie kondygnacji o wysokość podcięcia.
 
Zastosowania:
  • Belki stropowe

Charakterystyka:
  • Na zamówienie klienta wykonujemy belki o zadanej szerokości i wysokości do 2 m
  • Elementy wykonywane jako zbrojone lub sprężane
  • Belki wykonywane jako elementy zespolone w dwóch fazach: montażowej i eksploatacyjnej
  • Geometria drugiej fazy zależna od elementu stropowego (płyta kanałowa, płyta filigranowa) układanego na belce w fazie montażu.
  • Możliwość wbudowania górnego zbrojenia uciąglającego elementy sąsiednich przęseł
  • Klasa betonu C30/37(B37) –: C50/60(B60)


Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Belki typu F i FF
CAPTCHA ImagePowrót