P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

AktualnościParking Wielopoziomowy w Kielcach

P.E.B. FABET S.A. będąc liderem konsorcjum zrealizował w 2015 roku wraz z Politechniką Wrocławską oraz spółą Jordahl & Pfeifer Sp. z o.o. Projekt pt. „System modyfikowalnych prefabrykowanych obiektów parkingów wielopoziomowych – UniParking w technologii bi-Concrete®” wykonywany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +”, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
Projekt zakładał wykonanie szeregu badań naukowych prowadzonych głównie przez jednostkę badawczą jaką w tym przypadku była Politechnika Wrocławska w celu i na użytek komercjalizacji idei budowy wielopoziomowych, prefabrykowanych parkingów samochodowych wznoszonych w technologii betonów sprężonych na terenie całej Polski. Wszystkie założone badania naukowe niezbędnych do przeprowadzenia na etapie projektowania konstrukcji obiektu, doboru rozwiązań użytkowych i optymalizacji kosztów późniejszej realizacji zostały zrealizowane. Efektem tych badań i analiz otrzymanych wyników, a jednocześnie finalnym elementem realizacji całego przedmiotowego Projektu - była budowa obiektu demonstracyjnego którym w naszym przypadku jest właśnie wielokondygnacyjny parking samochodowy.
Parking (obiekt demonstracyjny) powstał w Kielcach przy ul. Ściegiennego 270 na działce nr 763/24, a jego realizację przeprowadzono w ekspresowym tempie na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy 2015 roku w oparciu o pozwoleniu na budowę wydane w dniu 26.08.2015  przez Prezydenta Miasta Kielc.  Parking składa się z 5 kondygnacji nadziemnych. Został wykonany w konstrukcji żelbetowej – szkieletowej, z zastosowaniem unikalnych systemów połączeń prefabrykatów. Dla przedmiotowego zadania zostało sprefabrykowanych w FABET S.A. kilkaset elementów takich jak: wielokondygnacyjne słupy, belki podwalinowe, podciągi, ściany, rampy, biegi schodowe, innowacyjne płyty stropowe TT (Pi) z wierzchnią warstwą polimerobetonową, usztywniającą jednocześnie całość konstrukcji. Wszystkie elementy prefabrykowane niezbędne do realizacji parkingu zostały wykonane we własnym zakresie przez FABET S.A., który jest jednym z największych w kraju producentów tego typu wyrobów budowlanych. Natomiast część prac i czynności związanych z budową parkingu takich jak: sieci zewnętrzne, przyłącza, roboty ziemne, fundamentowe, wykończeniowe, wewnętrzne roboty elektryczne i sanitarne, wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt i urządzenia itp. roboty lub dostawy były realizowane w dużym zakresie przez zewnętrzne firmy podwykonawcze wyłonione w postepowaniach przetargowych, co można było obserwować na naszej stronie internetowej. Przy wyborze poszczególnych podwykonawców/dostawców kierowano się nadrzędną zasadą obowiązującą przy realizacji wszelkich przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych jaką jest efektywność i racjonalność ponoszonych wydatków. Tak więc wszelkie wydatki dokonywano w sposób gospodarny czyli w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania określonych efektów przy jak najkorzystniejszej cenie, zachowując przy tym jawności i przejrzystości procedur, tak aby wszystkie koszty zostały ponoszone z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.  
 
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się zarówno z zamieszczoną poniżej dokumentacją zdjęciową sporządzoną na etapie wznoszenia parkingu jak i z fizycznym odwiedzeniem naszego obiektu położonego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 270, w celu naocznego zapoznania się z rozwiązaniami funkcjonalno-technicznymi oraz ze wszelkimi detalami. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie naszej spółki oraz kontaktując się z nami pod adresem mailowym fabet@fabet.com.pl lub telefonicznie pod numerem 41 348 93 00.Szczególnie zachęcamy do kontaktu z nami wszystkich potencjalnych inwestorów podobnych obiektów tj. władze samorządowe, właścicieli centrów biurowych lub galerii handlowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wszystkich, którzy planują w przyszłości realizacje wielopoziomowych parkingów na terenie całego kraju. Z własnej strony planujemy cykl spotkań i konferencji naukowych propagujących nasze rozwiązania, o czym będziemy informowali w najbliższej przyszłości również na naszej stronie internetowej.     
 
Informujemy jednocześnie, iż wszelkie rozwiązania projektowe opracowane na podstawie przeprowadzonych badań wykonanych w ramach Projektu zrealizowane zostały wspólnie przez Konsorcjum trzech firm, które stały się współwłaścicielami tych rozwiązań oraz własności intelektualnej i są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie rozwiązań technicznych, a w tym powielanie i wykorzystywanie części lub całości dokumentacji technicznej, traktowane będzie jako naruszenie nabytych przez nas praw autorskich.  
Powrót