P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Słupy

Słupy to pionowe elementy wsporcze obiektu, w których stosunek boków przekroju poprzecznego jest nie większy niż 4. Słupy zapewniają stateczność pionową i poziomą budynków. Przekrój słupa może być dowolny. Najczęściej produkowane słupy mają przekrój prostokątny lub kwadratowy. Wynika to z geometrii form oraz funkcji użytkowych obiektów budowlanych. Produkujemy słupy jednokondygnacyjne i wielokondygnacyjne. Słupy mogą być wykonywane jako zbrojone lub sprężane strunami. Naroża przekroju słupa mają fazowane krawędzie 15x15mm.
 
Montaż słupów na fundamencie odbywa się poprzez osadzanie słupa:
  • w kielichach prefabrykowanych lub monolitycznych
  • na prętach wytykowych osadzonych w fundamencie
  • za pomocą złącza śrubowego – system typu PSF.
 
Osadzenie słupa w kielichu wymaga wypełnienia przestrzeni pomiędzy słupem a wewnętrzną ścianą kielicha drobnoziarnistym betonem z dodatkiem ekspansywnym. Montaż słupa za pomocą prętów wytykowych wymaga wcześniejszego umieszczenia w słupie stalowych rur karbowanych, w które wprowadzane są w czasie jego osadzania pręty wytykowe fundamentu. Po nasadzeniu słupa na wytyki oraz jego rektyfikacji przestrzeń karbowanych rur jest wypełniana drobnoziarnistą zaprawą
z dodatkiem ekspansywnym. Zastosowanie złącza śrubowego wymaga osadzenia kotew w fundamencie i słupie. Po rektyfikacji słupa na stopie przykręcany jest słup do fundamentu. Przestrzeń pomiędzy słupem a fundamentem oraz w miejscach śrub wypełniamy drobnoziarnistą zaprawą z dodatkiem ekspansywnym o dużej wytrzymałości. Jest to najszybszy sposób montażu słupa, niezależny od warunków klimatycznych (ujemnej temperatury).
 
Akcesoria najczęściej osadzane w słupach:
  • listwy z odginanym zbrojeniem do łączenia słupów z elementami monolitycznymi, np. ścianami
  • szyny do wprowadzenia klamer spinających słup ze ścianą murowaną
  • tuleje gwintowane do uciąglenia zbrojenia
  • marki stalowe do zamocowania ryglówki stalowej, stężeń i innych elementów konstrukcyjnych
  • zamki systemowe do osadzania belek bezwspornikowo
  • peszle do prowadzenia instalacji elektrycznej

Zapytaj o produkt

Słupy
CAPTCHA ImagePowrót