P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Koryta krakowskie VK

Zastosowania:
 • W odwodnieniach dróg kołowych i szynowych
 • W melioracjach, przy opdprowadzaniu wód gruntowych powierzchniowych
 • Wykończenie rowów poboczy: drogowych, kolejowych, melioracyjnych przeciwdziałające ich zamulaniu bądź zarastaniu
 • Do przeprowadzenia małych cieków wodnych, rurociągów
 
Charakterystyka:
 • Elementy prefabrykowane wykonywane jako zbrojone stalą lub makrowłóknem
 • Łatwy i szybki montaż
 • Duża odporność na warunki atmosferyczne
 • Składowane w stosach wysokich na max.2,4 m
 • Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty
 • Mrozoodporność: F150, wodoszczelność W8, nasiąkliwość - max. 5 %
 • Zbrojenie stalą: BSt500WR (B) lub odpowiednik
 • Zbrojenie rozproszone: makrowłókna CHRYSO Fibre S50 600MPa, Ecm=5GPa, w ilości 2 kg/m3
 • Klasa betonu C30/37 (B37)

Zapytaj o produkt

Koryta krakowskie VK
CAPTCHA Image

Powrót