Z ogromną satysfakcją, a także z nadzieją na rozwój i zadowolenie naszych Klientów podchodzimy do naszej najnowszej inwestycji. Oficjalnie możemy poinformować, że firma Betard wykupiła 100% akcji Fabet Kielce.

Zapraszamy do współpracy!
Prefabrykaty nietypowe
Wiesława Haba
Budownictwo infrastrukturalne
Jacek Błaszkiewicz
Prefabrykaty sprawy techniczne
Grzegorz Marzec
Za 59 sekund zostaniesz przekierowany na stronę www.betard.pl

P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Przepusty drogowe

Przepusty drogowe są ważną składową infrastruktury drogowej. Stanowią najliczniejszą grupę obiektów mostowych. Mają rozpiętość w świetle do kilku metrów i są konstrukcjami typu tunelowego. Przepust jest budowlą stanowiącą element korpusu drogowego lub nasypu, o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego. Elementy prefabrykowane skrzynkowe (zamknięte) oraz elementy prefabrykowane skrzynkowe o przekroju dwudzielnym przeznaczone są do przeprowadzania pod drogą małych cieków wodnych, ciągów instalacyjnych,
szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących. Dla całej budowli ważna jest zarówno jakość materiałów, jak też sposób przeprowadzenia prac montażowych, wykonanie połączeń między prefabrykatami, ułożenie na gruncie, zasypka i jej zagęszczenie.

Prefabrykowane elementy przepustów drogowych są produkowane w oparciu o katalog „PRZEPUSTY DROGOWE - PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH” opracowany przez BP-BDiM TRANSPROJEKT - Warszawa Sp. z o.o. wydanie z 2007r.

Istnieje możliwość wykonania przepustów według indywidualnej dokumentacji technicznej w oparciu o parametry dostarczone przez Zleceniodawcę.
 
Zastosowania:
 • W drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenie ruchem klasy A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150
 • Do przeprowadzenia małych cieków wodnych, rurociągów, kabli 
 • Przejścia dla zwierząt, drogi polne
 
Charakterystyka:
 • Elementy prefabrykowane wykonywane jako zbrojone
 • Zamknięty bądź otwarty kształt przekroju poprzecznego
 • Na powierzchniach czołowych wykształcono zamki zapewniające współpracę poszczególnych elementów
 • Łatwy i szybki montaż
 • Dopuszczalna grubość nadsypki:
- do 8m dla przepustów 100x100 i 120x120
- do 5m dla przepustów 150x150, 200x150,200x200, 250x150, 250x250, 300x200, 300x300
 • Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty
 • Stal zbrojeniowa: BSt500S (B) lub równoważna
 • Klasa betonu C35/45 (B45)
Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Przepusty drogowe
CAPTCHA Image

Powrót