P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Belki typu I

Belki typu I mają przekrój dwuteowy i stałą wysokość. Wykonywane są jako elementy sprężane, strunobetonowe. Sprężenie belki jest uzyskiwane przez przyczepność strun do betonu.
Belki typu I stosowane są jako dźwigary dachowe dla dachów płaskich lub nachylonych jednostronnie (jednospadowych). W przypadku zastosowania belek w dwóch sąsiednich nawach hali możliwe jest uzyskanie dachu dwuspadowego.
Belki mogą być produkowane z blokami końcowymi (przekrój prostokątny na końcach elementu) lub bez, tzn. z przekrojem dwuteowym na całej jej długości. Montaż belek na głowicach słupów, wspornikach, podciągach wymaga stosowania podkładek neoprenowych. Stosowanie elastomerów pozwala na równomierne rozłożenie naprężeń wywołanych obciążeniem oraz minimalizuje
siły poziome wynikające z tarcia beton-beton. Belki typu I osadzane są na podporze za pośrednictwem prętów wytykowych lub złączy śrubowych (belka bez bloków końcowych).
Warunki eksploatacji wymagają niejednokrotnie wbudowania w elementy akcesoriów do podwieszania instalacji, urządzeń technologicznych, sufitów podwieszanych lub szyn ułatwiających montaż pokrycia dachowego.

W belki mogą zostać wbetonowane marki do stężeń, płatwi oraz konstrukcji podporowych rusztów pod urządzenia umieszczane na dachu budynku.
 
Zastosowania:
  • Płatwie dachowe
  • Belki stropowe
  • Dźwigary dachowe o dużej rozpiętości

Charakterystyka:
  • Szeroki zakres wymiarów
  • Elementy wykonywane jako sprężane
  • Klasa betonu C50/60 (B60)

Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Belki typu I
CAPTCHA Image

Powrót