P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Ściany oporowe L

Zastosowania:
 • Utrzymanie naziomu oraz znajdujących się na nim obciążeń
 • Zapewnienie stateczności skarp i wykopów
 • Zabezpieczenie stoku przed obsypywaniem lub obsunięciem
 • Obrzeża ramp rozładunkowych
 • Zabezpieczenie brzegów cieków wodnych
 • Ograniczniki boksów na materiały sypkie
 
Charakterystyka:
 • Elementy prefabrykowane wykonywane jako zbrojone (L, LV, TV) lub sprężane (LS, TS)
 • Ściany mają w przekroju kształt odwróconej litery L bądź T
 • Dopuszczalne obciążenie naziomu 10 kN/m2
 • Powierzchnie boczne dyblowane z możliwością wbudowania dylatacji
 • Łatwy i szybki montaż
 • Możliwość wykonania ścian w oparciu o grunt zbrojony za ścianą
 • Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty
 • Stal zbrojeniowa: BSt500S (B) lub równoważna
 • Klasa betonu: ściany zbrojone C35/45 (B45), ściany sprężane C50/60 (B60)
Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Ściany oporowe L
CAPTCHA Image

Powrót