P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Stopy kielichowe SK

Stopy kielichowe stosuje się pod prefabrykowane słupy żelbetowe lub strunobetonowe hal przemysłowych, estakad, budynków o prefabrykowanym szkielecie żelbetowym dla sytuacji montażowych ograniczonych czasem realizacji lub warunkami klimatycznymi (ujemna temperatura).
Stopy kielichowe z uwagi na masę oraz ograniczoną transportem (ponadgabaryt) geometrię podstawy wskazane są dla schematów obliczeniowych, w których moment podporowy jest nieznaczny w porównaniu do reakcji podporowych pionowych i poziomych.

Stopy kielichowe ustawiamy za pomocą podkładek dystansujących na warstwie chudego betonu. Przestrzeń pomiędzy betonem podkładowym a podstawą stopy uzupełniamy drobnoziarnistą, ekspansywną zaprawą betonową. Obliczenia stopy na zginanie oraz sprawdzanie na przebicie przeprowadza się analogicznie jak w przypadku stóp pełnych, monolitycznych. Zbrojenie ścian kielicha stopy przeprowadza się dla obciążeń słupa powstałych w fazie montażu z uwzględnieniem
sił pochodzących od:
  • parcia wiatru,
  • sił bezwładności elementu,
  • uderzenia w czasie pracy dźwigu.
 
Możliwość dopasowania szerokości i wysokości elementu do potrzeb klienta.
 
Zastosowania:
  • Fundamenty prefabrykowane słupów żelbetowych
  • Usztywnienia ustroju przestrzennego obiektu
 
Charakterystyka:
  • Na zamówienie klienta wykonujemy stopy o zróżnicowanych wymiarach
  • Elementy wykonywane jako zbrojone
  • Wewnętrzna powierzchnia kielicha dyblowana lub perforowana
  • Klasa betonu C35/45 (B45)

Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Stopy kielichowe SK
CAPTCHA Image

Powrót