P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Produkty

Kielichy prefabrykowane KP

Kielichy prefabrykowane stosuje się pod prefabrykowane słupy żelbetowe lub strunobetonowe hal przemysłowych, estakad, budynków o prefabrykowanym szkielecie żelbetowym. Kielichy ustawiamy na przygotowanym i obszalowanym uprzednio szkielecie zbrojeniowym, który po rektyfikacji
kielicha jest zabetonowywany. Po zabetonowaniu przestrzeni pomiędzy ścianami fundamentu a słupem oraz po stwardnieniu betonu praca stopy jest analogiczna jak stóp monolitycznie połączonych ze słupami wykonywanymi na mokro w deskowaniu. Betonowanie betonem drobnoziarnistym z dodatkiem ekspansywnym. Obliczenia stopy na zginanie oraz sprawdzanie na przebicie przeprowadza się analogicznie jak w przypadku stóp pełnych, monolitycznych. 

Zbrojenie ścian kielicha przeprowadza się dla obciążeń słupa powstałych w fazie montażu z uwzględnieniem sił pochodzących od:
  • parcia wiatru
  • sił bezwładności elementu
  • uderzenia w czasie pracy dźwigu
Możliwość dopasowania szerokości i wysokości elementu do potrzeb klienta
 
Specyfikacja:
  • Fundamenty prefabrykowane słupów żelbetowych
  • Usztywnienia ustroju przestrzennego obiektu
  • Na zamówienie klienta wykonujemy kielichy o zróżnicowanych wymiarach
  • Elementy wykonywane jako zbrojone
  • Wewnętrzna powierzchnia kielicha dyblowana lub perforowana
  • Pręty wytykowe do rektyfikacji płaszczyzny montażu kielicha
  • Klasa betonu C35/45 (B45)
 
Pobierz katalog produktu

Zapytaj o produkt

Kielichy prefabrykowane KP
CAPTCHA Image

Powrót